Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις που έχουν κατά καιρούς λάβει χώρα με σκοπό την εκμάθηση, προώθηση και διάδοση της σφυριάς..